CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Công ty TNHH 1Long (Gọi tắt là “1Long) và Khách hàng, 1Long có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích được xác định tại Chính sách quyền riêng tư (“CSQRT”) này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý một phần hoặc toàn bộ quy định tại CSQRT, 1Long không thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng. CSQRT được áp dụng kể từ ngày Khách hàng chấp nhận hoặc từ ngày Khách hàng bắt đầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi tùy thuộc vào ngày nào sớm hơn, đồng thời sẽ tiếp tục cho đến khi Khách hàng rút lại đồng ý nếu CSQRT không có quy định khác.

Điều 1. Quy định chung

1.1. Chính sách quyền riêng tư là một phần không thể tách rời của các hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa Khách hàng và 1Long, điều khoản sử dụng, quy định, thông báo khác thông qua các kênh thông tin mà 1Long cho là phù hợp trong từng thời kỳ.

1.2. 1Long cam kết luôn tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân; đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

1.3. Tùy vào vai trò của 1Long trong từng tình huống, cụ thể là (a) Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, (b) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, (c) Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, hoặc (d) Bên thứ ba theo quy định của pháp luật, 1Long thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

1.4. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ đã ký kết giữa Khách hàng và 1Long và CSQRT thì Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ được ưu tiên áp dụng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. Khách hàng là cá nhân sử dụng hoặc truy cập ứng dụng 1Long và các trang thông tin điện tử của 1Long, tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, thanh toán, sử dụng hoặc có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của 1Long.

2.2. 1Long bao gồm Công ty TNHH 1Long (1Long) và cá nhân có liên quan (nếu có).

2.3. Sản phẩm dịch vụ của 1Long là tất cả sản phẩm, dịch vụ do 1Long đề xuất và/hoặc cung cấp tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm, dịch vụ trên website 1Long.vn và ứng dụng 1Long

2.4. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.5. Dữ liệu cá nhân cơ bản (theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023) bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
c) Giới tính;
d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
đ) Quốc tịch;
e) Hình ảnh của cá nhân;
g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h) Tình trạng hôn nhân;
i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

2.6. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm(theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023) là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
2.7. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
2.8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Loại dữ liệu cá nhân được sử dụng

Khách hàng đồng ý rằng 1Long và/hoặc bên thứ ba hợp tác với 1Long được xử lý tất cả dữ liệu cá nhân của Khách hàng và tất cả thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp cho các mục đích phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu các nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Điều 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng đồng ý cho phép 1Long xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:

4.1. Xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng; xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về Khách hàng; quản lý tài khoản trực tuyến mà Khách hàng có thể đã thiết lập với 1Long.

4.2. Liên lạc với Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn để xác nhận các giao dịch, gửi thông báo về các giao dịch và thực hiện, nhận các khoản thanh toán; trao đổi thông tin về quyền lợi, cập nhật các thay đổi đối với sản phẩm dịch vụ và tiện ích; đề xuất, giới thiệu các chương trình khuyến mãi hay thông tin khác mà 1Long cho rằng Khách hàng có thể quan tâm; thu thập ý kiến của thông qua các cuộc khảo sát.

4.3. 1Long thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách Khách hàng tương tác với nội dung của 1Long và giúp 1Long cải thiện trải nghiệm của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của 1Long;

4.4. Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm dịch vụ do 1Long và/hoặc đối tác của 1Long cung cấp. Điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại.

4.5. Cung cấp, đánh giá, phân tích chất lượng, nâng cấp, cải tiến sản phẩm dịch vụ của 1Long; cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm của Khách hàng; quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị; thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của Khách hàng.

4.6. Tổ chức, tham gia vào các cuộc thi, chương trình khuyến mại, khuyến mãi và hoặc/trao cho Khách hàng cơ hội tham gia vào các chương trình này.

4.7. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của 1Long; ngăn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác; các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.8. Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của 1Long, bao gồm cả mục đích thu phí dịch vụ và/hoặc thu hồi bất kỳ khoản nợ nào theo thỏa thuận giữa Khách hàng và 1Long.

4.9. Sản phẩm dịch vụ của 1Long có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các website, ứng dụng khác.

4.10. Cho mục đích của các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao, mua bán sáp nhập tiềm năng, được đề xuất hoặc thực tế của 1Long hoặc cho các mục đích liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp của 1Long.

4.11. Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong sản phẩm, dịch vụ cụ thể do 1Long cung cấp.

4.12. Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của 1Long và các mục đích khác do 1Long quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

4.13. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của 1Long.

Điều 5. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, 1Long được xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng bằng mọi cách thức phù hợp với Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các cách thức sau:

5.1. Thu thập dữ liệu cá nhân: 1Long có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu cá nhân từ Khách hàng trong quá trình 1Long cung cấp bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào cho Khách hàng và từ một hoặc một số nguồn được liệt kê sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Khách hàng và 1Long; các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, liên kết và bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của 1Long; Các bên thứ ba có quan hệ Khách hàng và/hoặc 1Long; Cơ quan chức năng có thẩm quyền; Hoạt động phân tích các hoạt động của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của 1Long; Những nguồn của Bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ hay cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc xử lý dữ liệu cá nhân được pháp luật cho phép.

5.2. Cung cấp, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân: 1Long có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng cho một hoặc các bên sau đây: Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh liên kết, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của 1Long; Đối tác kinh doanh, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ, nhà quảng cáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc Bên thứ ba mà 1Long được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật hoặc theo bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa 1Long và Bên thứ ba; Bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các thỏa thuận giữa Khách hàng và 1Long; Bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc 1Long có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Ngoài ra các đối tác của 1Long có thể liên hệ với Khách hàng về sản phẩm dịch vụ và ưu đãi mà 1Long tin rằng Khách hàng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích cho Khách hàng.

5.3. Chuyển giao dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: 1Long có thể cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của 1Long và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, 1Long sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. 1Long đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

1Long và các tổ chức, cá nhân khác hợp tác với 1Long để thực hiện Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân sẽ do 1Long quyết định. Các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

7.1. Khách hàng có các quyền sau đây: Quyền được biết; Quyền đồng ý; Quyền truy cập; Quyền rút lại sự đồng ý: Quyền xóa dữ liệu: Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Quyền cung cấp dữ liệu: Quyền phải đối xử lý dữ liệu; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Quyền tự bảo vệ và các quyền liên quan khác theo quy định pháp luật.

7.2. Khách hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đăng ký và sử dụng dịch vụ và đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân và khi có thay đổi về các thông tin này. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

7.3. 1Long khuyến các Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. 1Long sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Khách hàng.

7.4. Khách hàng thông báo kịp thời cho 1Long khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

Điều 8. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

8.1. 1Long đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra. Trách nhiệm bảo mật dữ liệu các nhân của Khách hàng là yêu cầu bắt buộc mà 1Long đặt ra cho toàn thể nhân viên.

8.2. 1Long thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật với các phương pháp bảo mật tốt nhất có thể, thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng (nếu có).

8.3. Trong những trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật và CSQRT, Khách hàng đồng ý với 1Long rằng không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100% và có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 1Long dẫn đến việc dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị tiết lộ mà không phải do sự cố ý của 1Long. Do vậy, 1Long nỗ lực áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn của 1Long.

Điều 9. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

1Long lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo CSQRT này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Sự đồng ý, chỉnh sửa, lưu trữ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân

10.1. Chính sách này được công bố để Khách hàng hiểu rõ và đồng ý một cách tự nguyện trước khi 1Long tiến hành thu thập, xử lý xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Tùy vào quyết định của 1Long, sự đồng ý của Khách hàng có thể được thể hiện bằng hình thức văn bản, các hình thức thông điệp dữ liệu, đánh dấu vào ô đồng ý, các hình thức tương đương văn bản hoặc các hình thức khác mà pháp luật không cấm.

10.2. Tùy vào đặc thù của từng sản phẩm dịch vụ của 1Long, Khách hàng được xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho 1Long bằng hình thức truy cập hồ sơ cá nhân để xem, chỉnh sửa; hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản về cho 1Long theo Thông tin liên hệ được quy định tại CSQRT này.

10.3. Trường hợp yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, 1Long có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu cung cấp thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.

10.4. Khách hàng được yêu cầu 1Long xóa dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho 1Long trong các trường hợp sau: Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu; Rút lại sự đồng ý; Phản đối việc xử lý dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý; Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật; Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật. Việc xóa dữ liệu cá nhân sẽ không áp dụng khi có đề nghị của Khách hàng trong các trường hợp pháp luật không cho phép xóa dữ liệu.

10.5. Khi nhận được yêu cầu về việc thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng, 1Long sẽ thông báo cho Khách hàng về những hậu quả có thể xảy ra khi yêu cầu của Khách hàng được thực hiện (nếu có).

10.6. Trong một số trường hợp, việc Khách hàng không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân; yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý giữa Khách hàng và 1Long; (ii) sản phẩm và dịch vụ của 1Long đối với Khách hàng bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ một phần hoặc toàn phần tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của 1Long vẫn được bảo lưu đầy đủ, 1Long vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

10.7. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ việc rút lại sự đồng ý nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân đã có trước thời điểm rút lại.

10.8. Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ Khách hàng, trước khi xóa dữ liệu cá nhân (dù là do Khách hàng rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân), 1Long phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng hoặc trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với 1Long liên quan đến việc 1Long phải sao lưu, tiếp tục lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân hay không nhằm mục đích tuân thủ pháp luật.

Điều 11. Cookies

11.1. Khi Khách hàng sử dụng hoặc truy cập các trang thông tin điện tử của 1Long, 1Long có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie và/hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Khách hàng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Khách hàng. 1Long có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các trang tin điện tử của 1Long, giữ trạng thái đăng nhập cho Khách hàng, cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử, làm việc với các đối tác để cung cấp quảng cáo phù hợp cho Khách hàng và các mục đích tại CSQRT này.
11.2. Khách hàng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang thông tin điện tử của 1Long. Khách hàng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang thông tin điện tử của 1Long.
11.3. 1Long có thể xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng thông qua công nghệ cookie theo các quy định của Điều khoản này. 1Long cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà 1Long biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.
11.4. Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của 1Long (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội, quảng cáo), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Khách hàng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

Điều 12. Miễn trừ trách nhiệm

1Long có thể chứa hoặc hiển thị các liên kết dẫn đến các website, ứng dụng khác mà 1Long không kiểm soát. Theo đó, 1Long không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của các website, ứng dụng mà Khách hàng kết nối từ 1Long. Khách hàng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên 1Long. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. 1Long không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Chính sách quyền riêng tư

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, CSQRT có thể được sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các kênh thông tin mà 1Long cho là phù hợp trước khi áp dụng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 14. Thông tin liên hệ

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Khách hàng vui lòng liên hệ với 1Long theo thông tin sau:

Email: Hello@1long.vn

Tầng 3, 25A/1+25A1 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam